Βιολογικό
Παρθένο & Έξτρα Παρθένο
Ελαιόλαδο

Παραγωγός: Τουμάνης Απόστολος

Πλωμάρι – 81200 – Λέσβος (Μυτιλήνη)
EL 40440

Τηλ. +30 6974725101

E-mail: apostolos.toumanis@gmail.com